Bouwen aan een duurzame, schone en eerlijke samenleving is in ieders belang. Daarom doe je het samen. Samen met haar betrokken medewerkers, ontwerpers en gebouweigenaren wil JET BIK o.a. hergebruik van producten en recycling faciliteren. Om samen te bouwen aan een circulaire economie en gezonde samenleving die voor iedereen de moeite waard is om in te leven.

SROI

SROI is een uitstekend instrument om een betere keuze te kunnen bepalen bij het doen van aanbestedingen of bij het invullen of prioriteren van maatschappelijk beleid. Hoe kan een maximaal sociaaleconomisch rendement behaald worden? Door SROI als uitgangspunt te nemen ontstaat er een noodzaak om doelstellingen SMART te formuleren en alle stakeholders te betrekken. Hierdoor groeit het besef dat er gewerkt wordt met investeringsmiddelen die verondersteld worden een zo hoog mogelijk rendement op te brengen. Voor ons als profit-organisaties is SROI een middel om naast de financiële opbrengsten ook de maatschappelijke opbrengsten van investeringen te meten en te communiceren. Een strategisch MVO-beleid zal in de komende jaren voor JET-BIK steeds belangrijker worden bij het tegemoet komen aan klantbehoeften en bij het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel. SROI helpt ons meer en meer vorm te geven aan een winstgevend MVO-beleid.

MVO

Waar kunt u ons nu al op afrekenen:

 • Code of conduct: Waarborg voor integriteit
 • ISO 9001-2008/2015: Waarborg voor de kwaliteit van de JET BIK organisatie
 • Wajong: 2,6FTE = 3,8%
 • WSW: 0,4FTE = 0,6%
 • Leveranciers verklaring: Certificaat Groene energie
 • Leveranciersverklaring : Certificaat recycling
 • Leveranciersverklaring: Afval management
 • • Leveranciers verklaring: ISO 5001 2011
 • VCA**: Certificaat voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu

Toelichting op het milieubeleid

JET BIK stelt zich tot doel om haar bedrijfsvoering in alle facetten zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk te maken. Ons duurzaamheidsbeleid is van toepassing op productie, transport, montage, restverwerking en recycling en op kantoor. Een hygiënische en gezonde bedrijfsomgeving (VCA)
Ook op onze rookvrije bedrijven is er aandacht voor duurzaamheid. Vanzelfsprekende worden ook daar afvalstromen van kantoren gescheiden en het papier bijvoorbeeld dubbelzijdig gebruikt.

Minimaliseren reststoffen

JET BIK streeft naar het terugbrengen van de hoeveelheid afval en reststromen. Grondstoffen worden op maat ingekocht waardoor een minimum aan restmateriaal ontstaat. Van restmateriaal wordt bekeken of hergebruik mogelijk is. Het resterende materiaal van de belangrijkste grondstoffen (polycarbonaat, acrylaat, en aluminium) wordt zo veel mogelijk hergebruikt door leveranciers. Reststoffen die op locatie tijdens de montage ontstaan worden mee retour genomen en conform interne regelgeving afgevoerd

Verminderen van transportafstand

De rittenplanning zorgt voor een zo kort mogelijke route waardoor het aantal te rijden kilometers wordt beperkt. Dit geldt zowel voor de vrachtwagens, de montage-autos, als de lease-autos. Kantoormedewerkers kunnen via een VPN-verbinding contact maken met het bedrijfsnetwerk, waardoor een werkplek op afstand mogelijk is gemaakt.

Materiaalkeuze

In een wereld met toenemende schaarste en grotere aandacht voor duurzaamheid wordt steeds meer afval en restmateriaal omgezet in een nieuwe of secundaire grondstof. JET BIK gebruik daarom uitsluitend materialen die recyclebaar zijn. Naast morele voordelen biedt deze aanpak inmiddels ook meer en meer financiële voordelen. Onderstaande reststoffen uit categorie 1 en 2 leveren geld op.

JET BIK past in haar productie de volgende materialen toe:

 1. De ‘harde kunststoffen’ PMMA, PC, PVC;*
 2. Aluminium en staal;**
 3. Folie, Papier en karton, Hout

* Bij JET BIK Projecten BV worden de PMMA en PC resten apart gescheiden. Vanaf juni 2010 worden de reststromen opgehaald door de firma Kras (vestiging Volendam).
** Bij JET BIK Producten BV worden de PMMA en PC resten niet gescheiden, maar wel samengevoegd tot één materiaalstroom. Dit wordt verkocht aan een lokale partij, te weten Verweij.

Bij JET BIK Producten BV worden de rest- en afvalstukken van de PVC profielen verzameld in kratten. De resten worden intern vermalen tot granulaat, hetgeen wordt opgevangen in door de afnemer beschikbaar gestelde big bags. Deze worden intern gewogen en op het binnenterrein onder een afdek geplaatst. Geschuimde profielen en met niet te verwijderen metaaldelen worden gescheiden verzameld en komen bij het restafval.

Nationale Milieudatabase

JET BIK lichtkoepels en lichtstraten zijn in de Nationale Milieudatabase te vinden onder de volgende nummers: 37.02 Lichtkoepels 37.02.001 Lichtkoepel (woningbouw)

37.02 Lichtkoepels 37.02.002 Lichtkoepel (utiliteitsbouw)
37.02 Lichtkoepels 37.02.003 Lichtkoepel 3-wandig (woningbouw)
37.02 Lichtkoepels 37.02.004 Lichtkoepel 3-wandig (utiliteitsbouw)
37.03 Lichtstraten 37.03.001 Lichtstraat glas (utiliteitsbouw)
37.03 Lichtstraten 37.03.002 Lichtstraat polycarbonaat (utiliteitsbouw)