Natuurlijke bronnen voor grondstoffen dreigen uitgeput te raken, de verspilling van vandaag brengt een onnodige belasting van mens en natuur. Door te investeren in een schone wereld en een eerlijke economie op basis van duurzame uitgangspunten een kans te geven, gaan we de uitputting tegen. Om samen met onze partners te bouwen aan een mooie wereld, ontwikkelden we het Triple-Re concept; Re-duce, Re-design en Re-use. Met het concept creëren we samen met ontwerpers, bouwers, gebouweigenaren en toeleveranciers een duurzame meerwaarde bij het gebruik van daglicht.

Re-duce 

Als we willen verduurzamen, moeten we ons realiseren dat de energie die we niet gebruiken ook niet aan de natuur onttrokken hoeft te worden. Door de slimme inzet van natuurlijk licht, gebruiken we niet meer energie dan strikt noodzakelijk is. De zinvolle omgang met energie geldt voor onze gehele keten; van het produceren en distribueren van onze producten tot de toepassing ervan in de woon- of werkomgeving.

Re-design

We leven in een continu veranderende wereld. Steeds vaker zien we dat bestaande gebouwen een nieuwe functie krijgen. Een kantoorgebouw wordt een appartementencomplex, een fabriek wordt een kantorencomplex. Ook de revitalisering en renovatie van gebouwen voor het verlengen van hun technische levensduur is vandaag aan de orde van de dag. Door hun flexibiliteit, zijn de producten van JET BIK optimaal inzetbaar in dergelijke projecten waarin aanpasbaarheid zeer belangrijk is.

Re-use

Bij het afdanken van een product denken we vaak alleen aan hergebruik door vermaling van oude componenten. De korrels dienen uiteindelijk als grondstof voor nieuwe producten. Vanzelfsprekend maken we bij JET BIK gebruik van deze recyclingtechnologie. We zetten echter nog een stap verder door te streven naar het verlengen van de levensduur van bestaande producten.