Deskundigheid is een vereiste om adequaat onderhoud te kunnen verzorgen. JET BIK heeft meer dan 40 jaar ervaring in de realisatie en onderhoud van daglichtsystemen. Voor regelmatig onderhoud aan met name ventilatievoorzieningen en rook- en warmte-afvoersystemen kunt u een beroep doen op technici die volledig vertrouwd zijn met de producten van JET BIK. U bent er daarom van verzekerd dat onderhoud en service op de juiste wijze worden uitgevoerd conform de door ons opgestelde onderhoudsvoorschriften waardoor een optimale veiligheid is gegarandeerd.