Daktoegang en dakinspectie

Op daken moet onderhoud worden gepleegd. Dit geldt voor het dak zelf maar ook voor de aanwezige installaties. Om dit veilig en gezond te kunnen doen, moeten de juiste veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht en maatregelen worden genomen. Zo mogen daken hoger dan 10 m niet met een staande ladder worden beklommen. Een dakluik is een prima oplossing voor een veilige daktoetreding.