JET BIK past uitstekend in nieuwe BENG-normen

Alle EU-landen gaan vanaf 2020 hun energieprestatie-eisen in de vorm van BENG-indicatoren uitdrukken. BENG staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’.

Wat is BENG?

In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt met drie indicatoren:

 • De energiebehoefte van het gebouw
 • Het primair fossiele energiegebruik
 • Het aandeel hernieuwbare energie

Voor deze indicatoren zijn afzonderlijke eisen bepaald, in de vorm van de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800. Deze is wettelijk vastgelegd en is de opvolger van de huidige energieprestatie-coëfficiënt (EPC) .

De nieuwe eis geldt voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, waarvoor vanaf 1 januari 2020 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat aanvragen vanaf 1 januari 2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen.

In de praktijk

In praktijk betekent dit voor een gebouw; een zeer goede isolatie, een compacte bouwvorm met een optimale ligging ten opzichte van de zon en het zoveel mogelijk benutten van zonlicht en daglicht. Binnen dit concept zijn de daglichtproducten van JET BIK uitstekend toe te passen.

JET BIK & BENG

JET BIK heeft de afgelopen jaren al ingezet op het verbeteren van de isolerende eigenschappen van haar daglichtproducten. Hiervoor zijn nieuwe producten ontwikkeld en bestaande producten aangepast. Er is geïnvesteerd in thermische simulatiesoftware en de formele U-waarde bepaling door geaccrediteerde instanties.

De producten en systemen van JET BIK zijn gebaseerd op een aantal BENG-pijlers. Deze pijlers zijn uitgewerkt binnen de JET BIK kaders van Veiligheid en Comfort (bijv. bedieningsgemak en het dimmen van licht), algemene constructie, economische eisen en milieu-eisen.

Daglichtproducten en -systemen die toegepast kunnen worden voor energieneutraal bouwen:

 • Hoog isolerende kunststof BIK lichtkoepels (5-wandig) en hybride BIK lichtkoepels met isolatieglas;
 • Hoog isolerende kunststof lichtstraten, zoals het JET Vario Therm systeem dat volledige thermisch gescheiden is opgebouwd;
 • Glazen lichtkoepels met triple isolatieglas, de JET GlassLight;
 • Glazen daglichtsystemen met triple isolatieglas, JET Ventria Venster en het JET DC-systeem;
 • Opwekking van energie door integratie van PV-cellen in de beglazing van de lichtstraat;
 • Keuze uit diverse speciale materialen die zonlicht diffuus maken en/of hittewerende eigenschappen hebben.
 • Ventilerende daglichtproducten en -systemen;
 • BIK Zonwering m.b.v. screens en plissés.

Onze daglichtsystemen zijn in vele vormen en variaties uit te voeren voor een optimale inpassing in het toekomstige zongeoriënteerde gebouw, waardoor ze goede energiebesparende of zelfs energieopwekkende functies hebben.