Betrek het dak bij de leefomgeving

In een stedelijke bebouwing wordt het platte dak steeds vaker getransformeerd tot een aantrekkelijk terras.

Daktoegang van binnenuit
Ook voor andere doeleinden is het handig om het dak te kunnen betreden. Bijvoorbeeld voor inspecties of als vluchtroute. Daken die hoger zijn dan 10 meter mogen niet met een ladder worden beklommen. De veiligste weg naar het dak loopt dan binnendoor, via daktoegang. Veiligheid op een hoog niveau.