De beste oplossing is een uitkomst van de juiste optelsom

Het kiezen van de juiste lichtkoepel vereist aandacht. Het is niet alleen de vorm; er zijn diverse technische aspecten die een rol spelen en de uiteindelijke keuze zullen bepalen. Aspecten die leiden tot een daglichtoplossing die comfortabel, veilig en gezond is. Specificaties die enerzijds zijn vastgelegd in richtlijnen, normen en wetten, zoals energie-efficiëntieinbraakwerendheid, brandveiligheid en vliegvuurbestendigheid. Specificaties die anderzijds ontstaan door de persoonlijke situatie en daaruit voortvloeiende wensen en voorkeuren ten aanzien van bijvoorbeeld zonwerendheid, doorzicht, geluidsreductie en doorvalveiligheid.

Het basisprogramma van BIK Lichtkoepels kent lichtkoepels in diverse vormen: rechthoekig, rond, rond halfhoog en piramidevormig. Wanneer meer esthetica gewenst is, levert JET BIK op aanvraag lichtkoepels in andere vormen en kleuren. Passend bij de architectuur en de functie van het gebouw.

Bekijk toepassingen

Lichtkoepel GlasLichtkoepel Glas
DaktoegangDaktoegang
VentilerendVentilerend
InbraakwerendInbraakwerend
DoorvalveiligDoorvalveilig
ZonwerendZonwerend
BIK Lichtkoepel Glas & GlasraamBIK Lichtkoepel Glas & Glasraam
DaglichtbuisDaglichtbuis

BIK Lichtkoepel Glas

Met met een thermische isolatiewaarde 0,79 W /m²K tot Ug 0,53 W /m²K volgens EN ISO 10077-2 behoort de BIK Lichtkoepel Glas tot de best isolerende producten. Zowel thermisch als akoestisch. De lichtkoepel is inbraakwerend en toe te passen in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Renovatie
Voor het eenvoudig renoveren en beter isoleren van een bestaande lichtkoepel bieden we het BIK Lichtkoepel Glasraam. Door deze tussen een bestaande opstand en lichtkoepel te plaatsen, wordt de thermische isolatiewaarde sterk verbeterd. Het BIK Lichtkoepel Glasraam is gemaakt van isolerend veiligheidsglas HR++ en geschikt voor alle bestaande lichtkoepels en vrijwel alle opstanden.

Meer informatie:



Productleaflet



Tekening

https://www.jet-bik.nl/wp-content/uploads/2018/02/B415200.116.f01-DAKLICHTKOEPEL-ACRYLAAT.docx

Bestektekst

BIK Lichtkoepel Ventilerend

Conform het bouwbesluit moet in iedere leefruimte ten minste één te openen daglichttoepassing aanwezig zijn. Een ventilerende lichtkoepel kan uitstekend worden ingezet als tochtvrije spuivoorziening met permanente of regelbare ventilatie.

Meer informatie:



Productleaflet



Tekening



Bestektekst

BIK Lichtkoepel inbraakwerend

Bereikbare daklichten moeten volgens NEN 5087 in een nieuwbouwsituatie inbraakwerend worden uitgevoerd conform NEN 5096 weerstandsklasse 2.

De BIK Lichtkoepel Inbraakwerend is een samengesteld product dat in alle isolerende varianten beschikbaar is. Wel zijn minimaal twee polycarbonaat schalen noodzakelijk. De BIK Lichtkoepel Inbraakwerend heeft een fraaie, specifiek staalversterkte opstand RO16 en is voorzien van het gepatenteerde antidiefstalsysteem.

Meer informatie:



Productleaflet



Tekening



Bestektekst

BIK Lichtkoepel doorvalveilig

Wanneer het dak betreden wordt door onderhoudsprofessionals of bij het opnemen van de lichtkoepels in een dakterras is aandacht voor doorvalveiligheid noodzakelijk. Met minimaal twee polycarbonaat schalen, voldoet een BIK lichtkoepel aan de hoogste classificatie voor doorvalveiligheid volgens NEN-EN 1873.

Meer informatie:



Productleaflet



Tekening



Bestektekst

BIK Lichtkoepel zonwerend

Tijdens zonnige dagen kan de zon zorgen voor hinderlijke warmteopbouw. BIK Zonwerende lichtkoepels hebben een bijzonder hoge lichttoetredingsfactor (LTA). Ze zijn vrijwel volledig transparant. Toch wordt de onzichtbare infraroodstraling effectief gefilterd. BIK Zonwerende lichtkoepels combineren een hoge lichtopbrengst met een lage warmte-opbouw.

Meer informatie:



Productleaflet



Tekening



Bestektekst

Benieuwd naar onze mogelijkheden?

Voor iedere situatie bieden we een passende oplossing.

Vrijblijvend informatie aanvragen