De beste oplossing is een uitkomst van de juiste optelsom

Het kiezen van de juiste lichtkoepel vereist aandacht. Het is niet alleen de vorm; er zijn diverse technische aspecten die een rol spelen en de uiteindelijke keuze zullen bepalen. Aspecten die leiden tot een daglichtoplossing die comfortabel, veilig en gezond is. Specificaties die enerzijds zijn vastgelegd in richtlijnen, normen en wetten, zoals energie-efficiëntieinbraakwerendheid, brandveiligheid en vliegvuurbestendigheid. Specificaties die anderzijds ontstaan door de persoonlijke situatie en daaruit voortvloeiende wensen en voorkeuren ten aanzien van bijvoorbeeld zonwerendheid, doorzicht, geluidsreductie en doorvalveiligheid.

Het basisprogramma van BIK Lichtkoepels kent lichtkoepels in diverse vormen: rechthoekig, rond, rond halfhoog en piramidevormig. Wanneer meer esthetica gewenst is, levert JET BIK op aanvraag lichtkoepels in andere vormen en kleuren. Passend bij de architectuur en de functie van het gebouw.