Het kiezen van de juiste daglichtoplossing vereist aandacht. Het is niet alleen de vorm; er zijn diverse technische aspecten die een rol spelen en de uiteindelijke keuze zullen bepalen. Aspecten die leiden tot een daglichtoplossing die comfortabel, veilig en gezond is.

Specificaties die enerzijds zijn vastgelegd in richtlijnen, normen en wetten, zoals energie-efficiënte, inbraakwerendheid, brandveiligheid en vliegvuurbestendigheid. Specificaties die anderzijds ontstaan door de persoonlijke situatie en daaruit voortvloeiende wensen en voorkeuren ten aanzien van bijvoorbeeld zonwerendheid, doorzicht, geluidsreductie en stootbestendigheid.

Al meer dan 60 jaar bieden we producten die voldoen aan de hoogste technische eisen. Daglichtoplossingen die een maximale lichtopbrengst en een zeer hoge energie-efficiëntie combineren met een lange levensduur en lage onderhoudskosten.