JET-GRILLODUR® is een uit meerdere lagen opgebouwd paneel. Het bestaat uit minimaal twee transparante vezelglasplaten.

Deze worden door middel van een gepatenteerd lijmprocedé aangebracht op een aluminiumrooster. Door te variëren in de paneelconstructies kan dit innovatieve product over nagenoeg alle gewenste technische eigenschappen beschikken.