JET Firejet RWA

Firejet RWA systemen zijn veiligheidsvoorzieningen die speciaal zijn ontworpen om warme rook en gassen tijdens een brand snel naar buiten af te voeren. Firejet RWA systemen maken het voor hulpdiensten makkelijker efficiënt hun werk te doen. Ze zijn beschikbaar met een elektrisch of een pneumatisch (CO2) openingssysteem. CE-gecertificeerd product conform EN 12101-2.