JET BIK - Driven By Daylight

Sponsoringhttp://www.jet-bik.nl/media/img/Website 2014 - beeldmateriaal paginas/Sponsoring_SLD.jpg

Stichting Living Daylights
Daglicht vormt één van de belangrijkste bouwstenen van de architectuur. Het is onontbeerlijk voor de gezondheid en productiviteit van de mens. Daglicht is een bijzonder licht, de enige échte duurzame lichtbron en bovendien gratis. BIK is donateur van Stichting Living Daylights.

De Stichting Living Daylights promoot een goede toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving. Klik hier voor meer informatie over de daglichtaspiraties van de stichting.


Duurzaam gebouwd
http://www.jet-bik.nl/media/img/Website 2014 - beeldmateriaal paginas/Sponsoring_duurzaamgebouwd.jpg
Duurzaam Gebouwd is hèt kennisplatform over duurzaam bouwen. Het informeert en inspireert de professional door nieuws, visies van experts, interessante projecten, innovatieve producten en door het aanbieden van inspirerende evenementen. Tegelijkertijd is Duurzaam Gebouwd een complementair en interessant netwerk van personen en bedrijven.


Unicef
UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie.
Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEF naar school. Talloze kinderen worden ingeënt tegen ziektes als                                                                      mazelen en krijgen goede voeding. UNICEF werkt hard aan de beshttp://www.jet-bik.nl/media/img/Website 2014 - beeldmateriaal paginas/sponsoring_unicef.jpgtrijding van de aidsepidemie en helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst, zijn wij. UNICEF is bij rampen en oorlogen direct ter plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en hun families kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van UNICEF bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.


Stichting De Hond Kan De Was Doen
De stichting maakt hulphondtrainingen voor bepaalde doelgroepen financieel mogelijk. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat hulphonden een belangrijke bijdrage leveren aan het zelfstandig functioneren van hun baas(je).
Klik hier voor meer informatie.
http://www.jet-bik.nl/media/img/Website 2014 - beeldmateriaal paginas/Sponsoring_dehondkandewasdoen.jpg© JET BIK 2018 |