JET BIK - Driven By Daylight

Duurzaamheid

In onze huidige maatschappij wordt regelmatig stilgestaan bij het thema duurzaamheid. Zowel in het bedrijfsleven, bij overheden maar ook bij consumenten zijn veel initiatieven gaande om dit te steunen. 

De wetgeving rondom nieuwbouw en renovatie wordt steeds verder aangescherpt. Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid, isolatie en luchtdoorlatendheid. Zo kan renovatie duurzamer zijn dan nieuwbouw, mits er rekening gehouden wordt met alle energiebesparende maatregelen. Mede door de strenge regels t.a.v. nieuwbouw is nieuwbouw tegenwoordig al zeer energiezuinig en duurzaam.

Duurzaam wonen en werken gaat over materiaalgebruik, recyclen, duurzaam bouwen en investeren in de toekomst. Producten die bijdragen aan energiebesparing zijn in allerlei vormen te verkrijgen. Bij JET BIK komen wij graag tegemoet aan de groeiende vraag naar duurzame producten. Bij de ontwikkeling van daglichtoplossingen houden wij hier dan ook rekening mee.

 

Meer Informatie


© JET BIK 2018 |