JET BIK - Driven By Daylight

Belangrijke kengetallen voor gezond licht

De hoeveelheid licht is bepalend voor de gebruiksmogelijkheden van een ruimte. Voor normaal kantoorwerk volstaat een luxwaarde tussen de 300 en 500. Voor het goed functioneren van ons biologisch systeem is een luxwaarde van 1.000 echter de ondergrens! Binnenplanten hebben minimaal 800 lux nodig om te overleven.

Doe zelf een daglichtmeting
Met de app “Check the Light – Luxmeter” kunt u met een smartphone de hoeveelheid dag- en kunstlicht meten. De gemeten luxwaarde is een belangrijke indicator voor de hoeveelheid ‘gezond licht’.

Meer informatie over daglicht:

Meer Informatie
Contact opnemenNieuwsbrief aanvragen


© JET BIK 2018 |